2b@2b.edu.pl
(48) 516 543 975

Angielski biznesowy (Business English)

Dla kogo?

Szkolenia biznesowe są idealnym rozwiązaniem dla osób, które w swojej pracy często komunikują się w języku obcym podczas spotkań i konferencji, telefonicznie oraz mailowo, z klientami, kontrahentami lub w kontaktach z oddziałami w innych krajach.

Program zajęć

Program zajęć obejmować może, zależnie od poziomu osoby bądź grupy, rozmaite zagadnienia, np.:
  • Rozmowy telefoniczne
  • Korespondencja formalna i nieformalna
  • Organizacja spotkań
  • Obsługa klienta
  • Negocjacje
  • Wyjazdy służbowe
  • Prezentacja produktu
  • Prezentacje
  • Konwersacje „Business English”

Forma zajęć

W zależności od typu stanowiska, charakteru pracy oraz celu nauki organizujemy szkolenia indywidualne lub grupowe.

pic2

Program szkolenia, godziny zajęć oraz ich częstotliwość ustalane są indywidualnie.

Skuteczność

Skuteczność naszych szkoleń jest efektem szczegółowej analizy aktualnych umiejętności oraz potrzeb danej osoby lub grupy, doboru odpowiedniej formy zajęć, lektorów oraz materiałów oraz regularnej oceny postępów w nauce.

pic1

Egzaminy

Przygotowujemy do egzaminów BEC:

 BEC Preliminary
 BEC Vantage
 BEC Higher

Koszt zajęć

Szczegółowy koszt zajęć ustalany jest indywidualnie w zależności od liczby osób, lokalizacji, przewidzianej liczby godzin szkolenia oraz czasu trwania poszczególnych zajęć.