2b@2b.edu.pl
(48) 516 543 975

Angielski prawniczy

Dla kogo?

Szkolenia z zakresu prawniczego języka angielskiego (Legal English) przeznaczone są dla prawników, studentów prawa oraz osób mających styczność z zagadnieniami prawnymi w życiu zawodowym.

Program zajęć

Program zajęć obejmować może, zależnie od poziomu i potrzeb osoby bądź grupy, rozmaite zagadnienia, np.:
  • czytanie i rozumienie dokumentów prawnych
  • Korespondencja formalna
  • Sporządzanie dokumentów
  • Prezentacje
  • Istotne struktury gramatyczne w języku prawniczym
  • Spotkania w środowisku międzynarodowym
  • Konwersacje „Legal English”

Forma zajęć

W zależności od typu stanowiska, charakteru pracy oraz celu nauki organizujemy szkolenia indywidualne lub grupowe.

pic2

Program szkolenia, godziny zajęć oraz ich częstotliwość ustalane są indywidualnie.

Skuteczność

Skuteczność naszych szkoleń jest efektem szczegółowej analizy aktualnych umiejętności oraz potrzeb danej osoby lub grupy, doboru odpowiedniej formy zajęć, lektorów oraz materiałów oraz regularnej oceny postępów w nauce.

pic1

Egzaminy

Przygotowujemy do egzaminów:

 TOLES
 ILEC

Koszt zajeć

Szczegółowy koszt zajęć ustalany jest indywidualnie na podstawie informacji dotyczących przewidywanej liczby osób, lokalizacji, liczby godzin szkolenia oraz czasu trwania poszczególnych zajęć.