2b@2b.edu.pl
(48) 516 543 975

Cele, które Ci służą

Twoja droga

Nauka języka angielskiego dla niektórych jest pasją, dla niektórych obowiązkiem, a dla wielu narzędziem niezbędnym do realizacji marzeń.

Jeśli języki są Twoją pasją, to nie potrzebujesz motywacji z zewnątrz, gdyż ciekawość każe Ci nieustannie poznawać nowe słowa, zwroty i kulturę danego języka.

Potrzebujesz jedynie ukierunkowania procesu nauki, aby systematyczny rozwój pozwolił Ci cieszyć się postępami i odkrywaniem kolejnych tajemnic języka.

Jeśli jednak Twoje zainteresowania dotyczą zupełnie innych obszarów, a nauka języka (często zdanie konkretnego egzaminu) jest obowiązkiem lub warunkiem realizacji osobistych lub zawodowych planów, najważniejsze w procesie nauki okazuje się skupienie na osiągnięciu wyznaczonego celu w wyznaczonym czasie i jego stopniowa konsekwentna realizacja.

Gdy język jest dla Ciebie narzędziem realizacji zadań zawodowych lub osobistych marzeń – pozwala Ci komunikowac się z innymi, wypełniać obowiązki i budować relacje – staje się częścią życia. Im bardziej jest Ci potrzebny, tym więcej od niego zależy.

Wchodzenie w świat języka, aby móc wyrazić wszystko co się chce wyrazić i zrozumieć innych, pozwala zapomnieć o idei „języka obcego”. Towarzysząc Ci na co dzień, z czasem staje się jak najbardziej „swój” – oswojony, naturalny i spontaniczny.

Ludzie i sytuacje w jakich się znajdują bardzo się od siebie różnią. Skuteczna nauka to proces wymagający dokładnego poznania potrzeb danej osoby oraz uszanowania jej wyjątkowości, a następnie systematycznej pracy w jasno określonym kierunku.

Jakie są Twoje cele?

Warto regularnie zastanawiać się nad kierunkami swoich działań i celami, które chcemy osiągnąć.

Czego pragnę?
Co chciałbym/chciałabym osiągnąć?
Co jest dla mnie ważne?

Droga do celu

Swoboda używania języka angielskiego może być celem samym w sobie, zdecydowanie częściej jest jednak warunkiem osiągnięcia innego, nadrzędnego celu, takiego jak zdobycie wymarzonej pracy, awans, ukończenie studiów, swoboda komunikacji z ludźmi na całym świecie, bezpośredni dostęp do informacji dostępnych w języku angielskim bądź komfort podróżowania po wielu krajach.

Koniec wakacji to dla wielu osób pora zastanowienia się nad kierunkami działań, podjęcia decyzji, wprowadzenia zmian. Wyznaczenie celów jest bardzo dobrym punktem wyjścia do poszukiwania najodpowiedniejszych dla nas rozwiązań.

Zostaw komentarz